top of page
MÚSICA I MOVIMENT
METODOLOGIA

En aquesta edat els nens són pura imaginació. És per això que les activitats que proposem són jocs de tots tipus amb la música com a centre, en les que ens anem de viatge per la selva al ritme dels elefants, ens transformem en esquirols per anar al bosc o anem al circ a fer de pallassos. Tot té cabuda en aquesta classe! 

Quan els nens comencen l'escola infantil vénen moments de canvis i noves adaptacions, per això ens agrada que els adults participin en les primeres sessions dels grups de música i moviment 1. Fer un procés de sortida dels adults de referència de manera progressiva i respectuosa, ha estat un èxit en els nostres tallers. Quan els nens donen els primers senyals de voler estar sols sense l'acompanyament dels adults i demanen més activitat, es desinhibeixen i comencen a gaudir d'estar amb els seus companys. 

 

La dinàmica de treball canvia una vegada estem amb l'educadora. Tot és més dinàmic. Es comencen a introduir conceptes musicals basats en la Music Learning Theory, que té el seu enfocament en com aprenem la música. Tot parteix del cos i de descobrir la música a partir dels contrastos.  Continuem treballant amb materials diversos i estimulants, però es redueixen molt, per treballar jocs cooperatius i musicals. Es treballa la música a través del cant, el moviment, l'audició, la dansa i els jocs simbòlics amb la música com a protagonista, amb un repertori molt ric i divers amb varietat de melodies i ritmes.  Tot el necessari perquè  el desenvolupament musical i artístic dels infants estigui present.

INFORMACIÓ DE MATRICULACIÓ
  • Grup per nens i nenes de 3-6 anys (segon cicle infantil)

  • Sessions setmanals de 50'

  • 8 places per grups

  • Tarifes: 40€/mes o 110€ trimestre​

  • Descompte germans: 10% 

bottom of page