• Marta

ELS PILARS DE LA MUSIC LEARNING THEORY

[Català arriba, castellano abajo 👇🏻]


Benvolgudes famílies,

Amb aquest post d'avui us vull intentar transmetre algunes de les coses més importants de l'enfocament teòric en el qual es basen les sessions de música amb la condició que tingueu una mica més d'informació i sapigueu que tot allò que fem té un per què i un per a què.

Primer de tot, dir-vos què és la Music Learning Theory (MLT). En els anys 80 un músic, pedagog i investigador estatunidenc anomenat Edwin Gordon va desenvolupar un treball de recerca en el qual va tractar de canviar la mirada de la pedagogia musical. Va passar de posar el focus en el professor (com ensenyar) a posar el focus en l'aprenentatge del nen o nena (com aprenem la música). Aquestes recerques ho van portar a esbossar un model d'aprenentatge musical que presenta les següents bases:


  • Audiation: el concepte central de la MLT. Un terme encunyat per Gordon i que es refereix a l'activitat mental complexa activada en escoltar música. És aquesta activitat mental, aquest pensament musical l'eix central de l'aprenentatge musical.


  • El procés d'aprenentatge musical és similar al del llenguatge: en les seves observacions, Gordon es va adonar que els nens aprenien música com aprenien el llenguatge. Després d'escoltar la llengua materna durant mesos, el nen comença a balbotejar experimentant amb sons i paraules mancades de sentit. Progressivament el nen va modulant per a ajustar-se a la sonoritat de les paraules formant frases amb sentit. Progressivament i amb el feedback de l'adult el nen aprèn a parlar i la parla és fruit del seu pensament. Doncs el mateix ocorre en la música, on també es produeix un balboteig musical i una experimentació sonora. Les primeres paraules són els primers patrons ajustats (quan comencen a donar respostes als pam pam que fem en les sessions i ho fan de manera afinada). Fins que els diàlegs es donen quan són capaços d'improvisar les seves pròpies melodies. Parlaré de tot això en pròxims post, on us deixaré les diferents etapes d'aquest procés d'aprenentatge musical.


  • Donem sentit a la música escoltant la seva sintaxi: el context és fonamental per a l'escolta i aprenentatge d'aquest llenguatge musical. En les sessions es reflecteix en el tot-part-tot. Fem una melodia o activitat, jo proposo aquestes petites cèl·lules musicals anomenades patrons i després tornem realitzar la melodia.


  • En la música hi ha dos llenguatges que s'interrelacionen: el rítmic i el tonal. És per això que en cada sessió treballem amb activitats melòdiques i recitats o rimes. Desenvolupar el llenguatge rítmic i tonal alhora és fonamental per a treballar el pensament musical del qual parlàvem abans, la audiation.

Partint d'aquestes bases o pilars, el treball d'ensenyament de la música havia de canviar i adaptar-se a aquests descobriments. És per això, que des d'aquest enfocament, les educadores no som persones que ensenyem la música igual que les mares i pares no ensenyeu la llengua materna. La nostra labor és la de guiar, la d'oferir un entorn i guiar-los perquè ells mateixos puguin dur a terme els seus aprenentatges, el seu procés maduratiu.


Gordon denomina a aquesta forma d'interacció amb el nen la guia informal, que presenta les següents característiques:


  • S'ofereix en els 6 primers anys de vida

  • No es demanda gens específic a les criatures en termes de respostes musicals

  • S'ofereix a les criatures un ambient musical ric i variat on podran absorbir els aprenentatges

Hi ha dos tipus de guia informal

  • Sense estructura: s'ofereix dels 0-2/3 anys. Es canta un ric repertori de cançons i recitats mentre hi ha un moviment fluid continu, expressiu i musical. Amb jocs senzills i sense moltes regles o estructures.

  • Amb estructura: s'ofereixen patrons tonals i rítmics estructurats segons l'etapa de l'aprenentatge musical en la qual es troba el nen o nena. Les criatures són reptades amb jocs més estructurats on s'anima a respondre i es comença a donar nom a diferents conceptes musicals. La guia tenen al cap una estructura per a afavorir la maduració musical dels nens i la seva emergència cap a la següent etapa en la audiation.


Per tant, com a resum, afegeixo una taula en la qual ens aclareix la diferència entre ensenyar (el mètode tradicional d'ensenyament musical) i guiar (aquest nou enfocament)


Moltes gràcies per la vostra atenció. Podeu deixar qualsevol dubte i/o comentari abaix :)


Una abraçada famílies! Ens veiem a les sessions.


Queridas familias,


Con este post de hoy os quiero intentar transmitir algunas de las cosas más importantes del enfoque teórico en el que se basan las sesiones de música con tal de que tengáis un poco más de información y sepáis que todo aquello que hacemos tiene un por qué y un para qué.


Antes que nada, deciros qué es la Music Learning Theory (MLT). En los años 80 un músico, pedagogo e investigador estadounidense llamado Edwin Gordon desarrolló un trabajo de investigación en el que trató de cambiar la mirada de la pedagogía musical. Pasó de poner el foco en el profesor (cómo enseñar) a poner el foco en el aprendizaje del niño o niña (cómo aprendemos la música). Estas investigaciones lo llevaron a esb