top of page
 • Writer's pictureMarta

PROTOCOL COVID-19

Estimades famílies,


Per nosaltres la vostra seguretat és el més important. Per això, tenim preparades totes les mesures possibles per gaudir de la música amb seguretat. A continuació us presento el protocol desenvolupat per Múxics per a fer front al virus de la COVID-19 en el desenvolupament de l'activitat diària del projecte. En aquest s'inclouen mesures de prevenció i un pla d'actuació en el cas de detecció d'un cas positiu.

MESURES DE PREVENCIÓ:

 • Reducció de ràtio: En els grups amb adults passem de 10 a 7 parelles de nadó i adult i l'educadora. En els grups amb nen(e)s sol(e)s serem 8 i l'educadora.

 • Les sessions sempre les hem fet sense sabates. Ara no podrAn trepitJar el terra de l'aula. Les famílies que fan les sessions al Centre Artesà Tradicionàrius hauran de portar una bossa per penjar les sabates als penjadors de l'aula.

 • Els adults hauran de dur mascareta, jo inclosa.

 • Per qüestions d'aforament les criatures només podran venir acompanyades d'un adult.

 • Hi haurà a la disposició de les famílies gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de les mans abans i després de cada sessió. Igualment tindreu disponible el lavabo per a rentar-vos amb aigua i sabó.

 • Els materials utilitzats en cada sessió seran desinfectats per al seu pròxim ús. Per a fer-ho correctament i sense pressa, els materials usats en un grup no coincidiran amb els del següent. Igualment la sala serà desinfectada i airejada abans i després de cada ús per a major seguretat.

 • Cada família arribarà a la sala i tindrá un lloc prèviament desinfectat on es podrà seure i una bossa amb els materials que farem servir durant la sessió.

 • Mantindrem la distància de seguretat entre famílies i amb l'educadora sempre que sigui possible, respectant els processos de la infància.

PLA D'ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ

 • Si alguna de les persones que formen part del grup setmanal donés positiu en COVID-19 haurà d'informar l'educadora responsable del grup i durant els següents 10 dies es faria la sessió online en l'horari assignat al grup

 • Si algun dels alumnes ha d'estar en quarantena perquè a l'escola hi ha hagut un cas positiu, la resta de les persones de l'aula no hauran de fer quarantena. En mantenir les mesures de seguretat a l'aula i no haver-hi un cas positiu confirmat, no serà necessari.


 

Estimadas familias,

Para nosotros vuestra seguridad es lo más importante. Por eso, tenemos preparadas todas las medidas posibles para disfrutar de la música con seguridad. A continuación os presento el protocolo desarrollado por Múxics para hacer frente al virus de la COVID-19 en el desarrollo de la actividad diaria del proyecto. En este se incluyen medidas de prevención y un plan de actuación en el caso de detección de un caso positivo.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:

 • Reducción de ratio: En los grupos con adultos pasamos de 10 a 7 parejas de bebé y adulto y la educadora. En los grupos con niño(e)s solo(e)s seremos 8 y la educadora.

 • Las sesiones siempre las hemos hecho sin zapatos. Ahora no podrán pisar el suelo del aula. Las familias que hacen las sesiones en el Centro Artesà Tradicionàrius tendrán que llevar una bolsa para colgar los zapatos a las perchas del aula.

 • Los adultos tendrán que llevar mascarilla, yo incluida.

 • Por cuestiones de aforo las criaturas solo podrán venir acompañadas de un adulto.

 • Habrá a disposición de las familias gel hidroalcohólico para la desinfección de las manos antes y después de cada sesión. Igualmente tendréis disponible el lavabo para lavaros con agua y jabón.

 • Los materiales utilizados en cada sesión serán desinfectados para su próximo uso. Para hacerlo correctamente y sin prisa, los materiales usados en un grupo no coincidirán con los del siguiente. Igualmente la sala será desinfectada y aireada antes y después de cada uso para mayor seguridad.

 • Cada familia al llegar a la sala tendrá un lugar previamente desinfectado donde se podrá sentar y una bolsa con los materiales que usaremos durante la sesión.

 • Mantendremos la distancia de seguridad entre familias y con la educadora siempre que sea posible, respetando los procesos de la infancia.

PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE DETECCIÓN DE UN POSITIVO

 • Si alguna de las personas que forman parte del grupo semanal diera positivo en COVID deberá informar a la educadora responsable del grupo y durante los siguientes 10 días se haría la sesión online en el horario asignado al grupo

 • Si alguno de los alumnos debe estar en cuarentena porque en la escuela ha habido un caso positivo, el resto de las personas del aula no deberán hacer cuarentena. Al mantener las medidas de seguridad en el aula y no haber un caso positivo confirmado, no será necesario.

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page