top of page
Informació General

 • L'activitat començarà el 27 de setembre del 2020 i finalitzarà el 30 de Juny del 2022.

 • L'activitat és trimestral i comprèn 11 o 12 sessions de 45 minuts (30 minuts en el cas de nadons). Es garantitzen 33 sessions en tot el curs. Aquest curs, els grups de dilluns no tenen 33 sessions i per tant, s'aplicarà un descompte proporcional a les sessions perdudes. 

 • L'activitat es realitzarà al Centre Artesà Tradicionarius (CAT)

Mesures COVID-19​

 • Ús obligatori de màscares en els adults.

 • Gel hidroalcohòlic a l'entrada i sortida de l'aula per a la desinfecció de mans d'adults i nens. 

 • Tots ens descalçarem abans d'entrar a l'aula. 

 • El material de classe serà desinfectat abans i després de cada sessió. Els materials individuals seran diferents en cada sessió d'una mateixa tarda, per a reduir temps entre sessions i assegurar la desinfecció. 

 • La ratio de les sessions començarà a 7 famílies per grup i s'anirà ampliant segons les restriccions proposades per les autoritats. 

 • En els grups de música en família i música i moviment 1 (3 anys), els nens i nenes aniran acompanyats de només 1 adult. 

 • Les sales i espais compartits es desinfectaran prèviament i després d'acabar les classes de cada dia.

Pagament

 • Les quotes corresponen al curs escolar 2021-2022 especificades a la web.

 • Les quotes no es retornaran en cap circunstancia. 

 • El pagament de les quotes es podrà realitzar per transferència bancària, bizum o efectiu.

Altes

 

Els grups tenen places limitades. El criteri de priorització en l’assignació de les places és segons la arribada del formulari de reserva de plaça. Els sol·licitants que quedin sense plaça en un grup es quedaràn a la llista d'espera. Una vegada iniciats els cursos, les possibles vacants s’assignaran primer per ordre de llista d’espera si n’hi ha, i segon, per ordre d’arribada del Formulari d'Inscripció.

 

Baixes

 

Per donar-se de baixa a l'activitat s'ha de notificar al mail info@muxics.com abans del dia 20 del mes anterior a la baixa. La no notificació implicarà la continuïtat de l’alumne en el següent període lectiu (mes o trimestre).

Recuperació de les sessions

 

Al tractar-se de classes grupals, quan hi hagi faltes d’assistència puntuals no es recuperarà ni retornarà cap import. Tampoc es permet a una família canviar-se puntualment de grup per recuperar una sessió. 

Les sessions perdudes per causa de l’educadora es recuperen. S’oferirà una data de recuperació i si la família no hi pot assistir, no es retornarà cap import. Només es retornarà l’import en cas de no tenir data de recuperació.

Conformitat

El pagament de la matrícula implica l'acceptació i total coneixement de cadascuna de les condicions de matriculació del curs 2020-2021 per part de les famílies.

bottom of page