top of page
  • Writer's pictureMarta

LES RESPOSTES

Benvolgudes famílies, ja portem unes quantes sessions de música i m'agradaria aprofitar l'oportunitat per a parlar del que està ocorrent en les sessions. Primer de tot m'agradaria parlar una mica de les expectatives. El centre de la classe són les vostres criatures i l'objectiu principal és crear un espai segur i viu on poder-nos expressar mitjançant un altre llenguatge. Les expectatives que un canti, que piqui el tambor, que em miri o faci alguna cosa, són les necessitats de nosaltres els adults. Ells vénen a jugar amb la música.

Totes les activitats que es proposen en les sessions són el mitjà perquè es trobin amb la música al nivell de les seves experiències vitals, en el que per al nen és la seva manera d'aprendre: el joc. Jo em considero una mera guia en el que són els processos de desenvolupament tant musical com extramusical. A les sessions de música no busquem resultats, sinó acompanyar aquests processos. Per tant, les respostes visibles que donin lxs nenxs són petites fites dins d'aquest desenvolupament. No hi ha respostes bones ni dolentes, perquè totes estàn concordes al moment maduratiu en el qual es troben.

Moltes vegades podem observar a nadons i nenxs petits que en les sessions de música en família (0-3 anys) estàn mirant, observant, amb el que jo li dic "ulls d'absorció". Aquestxs nenxs que són aquí suposadament sense fer res estan captant tot el que està succeint a la sessió i és el seu moment de recollir tota la informació. Alguna cosa que en qualsevol altre moment inesperat emetran en forma de sons, taral·larejant, o en forma de moviment. Aquesta resposta d'absorció està present en tots i hi ha uns que triguen més que d'altres a sortir d'aquesta fase, però forma part del procés.

Després d'això comença el moviment, la primera resposta de totes. Normalment els nenxs comencen a ser conscients del seu propi moviment i el de l'altre abans que res. És per això que moltxs es mouen per les sessions, m'imiten els moviments però encara no estan preparats per a donar respostes orals. Una altra qüestió important a esmentar és que no tots els moviments són els que nosaltrxs com a adults esperem que facin. Hi ha nenxs que estan per la classe corrent i això només ens indica que tenen un tempo més ràpid, el seu moviment fluid flueix molt. El moviment que acompanya la música i fa que controlem a nivell corporal la música és el moviment fluid (això que faig en classe que no atur de moure'm d'un costat a un altre sempre que canto jeje). Aquest moviment inicia les produccions orals.

Les respostes tant rítmiques com tonals arriben més tard (les primeres abans que les segones). Una cosa molt important que m'agradaria remarcar és que quan algun nen respon un patró i està desajustat (desafinat o sense ritme) l'està fent super bé. Està dins del procés d'ajust. Per a saber què està afinat primer han de desafinar. A poc a poc els nens aniran sortint de l'egocentrisme musical i s'adonaran que la meva resposta és diferent a la que ells fan, i així aconseguiran ajustar-se. Diversos nenxs de les classes de música en família i la majoria de música i moviment estan tots fora de l'egocentrisme i són capaços d'ajustar les seves respostes orals a les meves.

Bé, tot això és una petita explicació a trets generals d'algunes respostes que ens trobem i com hem de valorar totes elles d'una forma constructiva i des de l'acompanyament.

Davant qualsevol dubte aquí estic per a resoldre-la. Si voleu comentar alguna resposta que us resulti curiosa que passa a casa o en la classe la podeu comentar i us puc explicar dins de quina part del procés està i a què es deu.

Moltes gràcies per la vostra atenció i ens veiem en les sessions!

Una abraçada,

Marta.


 

LAS RESPUESTAS


Queridas familias, ya llevamos unas cuantas sesiones de música y me gustaría aprovechar la oportunidad para hablar de lo que está ocurriendo en las sesiones. Antes que nada me gustaría hablar un poco de las expectativas. El centro de la clase son vuestras criaturas y el objetivo principal es crear un espacio seguro y vivo donde podernos expresar mediante otro lenguaje. Las expectativas de que uno cante, que toque el tambor, que me mire o haga algo, son las necesidades de nosotros los adultos. Ellos vienen a jugar con la música.


Todas las actividades que se proponen en las sesiones son el medio para que se encuentren con la música al nivel de sus experiencias vitales, en lo que para el niño es su forma de aprender: el juego. Yo me considero una mera guia en lo que son los procesos de desarrollo tanto musical como extramusical. En las sesiones de música no buscamos resultados, sino acompañar estos procesos. Por tanto, las respuestas visibles que den lxs nenxs son pequeños hitos dentro de este desarrollo. No hay respuestas buenas ni malas, pues todas están acordes al momento madurativo en el que se encuentran.


Muchas veces podemos observar a bebés y niñxs pequeños que en las sesiones de música en familia (0-3 años) están mirando, observando, con lo que yo le digo "ojos de absorber". Estxs nenxs que están ahí supuestamente sin hacer nada están captando todo lo que está sucediendo en la clase y es su momento de recoger toda la información. Algo que en cualquier otro momento inesperado emitirán en forma de sonidos, tarareando, o en forma de movimiento. Esta respuesta de absorción está presente en todos y hay unos que tardan más que otros en salir de este modo, pero forma parte del proceso.


Tras esto comienza el movimiento, la primera respuesta de todas. Normalmente los nenxs comienzan a ser conscientes de su propio movimiento y el del otro antes que otra cosa. Es por esto que muchxs se mueven en las sesiones, me imitan los movimientos pero aún no están preparadxs para dar respuestas orales. Otra cuestión importante a mencionar es que no todos los movimientos son los que nosotrxs como adultos esperamos que hagan. Hay nenxs que están por la clase corriendo y esto sólo nos indica que tienen un tempo más rápido, su movimiento fluido fluye mucho. El movimiento que acompaña la música y hace que controlemos a nivel corporal la música es el movimiento fluido (eso que hago en clase que no paro de moverme de un lado a otro siempre que canto jeje). Este movimiento inicia las producciones orales.


Las respuestas tanto rítmicas como tonales llegan más tarde (las primeras antes que las segundas). Una cosa muy importante que me gustaría remarcar es que cuando algun niño responde un patrón y está desajustado (desafinado o sin ritmo) lo está haciendo super bien. Está dentro del proceso de ajuste. Para saber qué está afinado primero tienen que desafinar. Poco a poco los niños irán saliendo del egocentrismo musical y se darán cuenta que mi respuesta es diferente a la que ellos hacen, y así conseguirán ajustarse. Varios nenxs de las clases de música en familia y la mayoría de música y movimiento están todos fuera del egocentrismo y son capaces de ajustar sus respuestas orales a las mías.


Bueno, todo esto es una pequeña explicación a rasgos generales de algunas respuestas que nos encontramos y cómo debemos valorar todas ellas de una forma constructiva y desde el acompañamiento.


Ante cualquier duda aquí estoy para resolverla. Si queréis comentar alguna respuesta que os resulte curiosa que pasa en casa o en la clase la podéis comentar y os puedo explicar dentro de qué parte del proceso está y a qué se debe.


Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en las sesiones!


Un abrazo,


Marta.
118 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page